Favorite WordSpråk är så fantastiskt, man kan uttrycka sig i ord. Man skulle rita fram sin favoritord. Jag valde "hej" för det är betydelsefullt och något som jag är kanske dåligt på. Man ska säga eller visa hej till alla. Man kan aldrig veta hur mycket det berör andra. Men det berör alltid på något sätt.

Favorite book character skulle va först innan favorite Word men man kunde inte komma på någon karaktär som man vill rita av. 
1 kommentar