Utkast: Apr. 18, 2016

 
Fågeln just landat på ena gren längst upp i trädet. Stark och tydlig kontrast mellan svart och vitt på fågeln. Andas med den kalla vinden från berget där norrut. Gräns mellan lövskog och barrskogen är otydligt. Blåbärsriset står och drar upp vatten från marken därunder. Ända fram till blåbäret. Surt och sött. Vattnet i sjön återskapar ljuset från solen. Värmen möts kinderna och ögonlockorna. Stenen i handen bevarar något.
0 kommentarer